Transport av och med fordon.

Fordonstransport

Oy AT Motortrans Ab har specialiserat sig på transport av tunga fordon, ett skilt affärsområde med krav för specifikt kunnande. Verksamheten inleddes år 1997 och den har expanderat kontinuerligt, både gällande klientel och ekipage. 

AT Motortrans fokuserar huvudsakligen på transporter av lastbilar i Finland, men även gränsöverskridande uppdrag utförs lika effektivt: från dörr till dörr i bolagets egen regi eller med hjälp av ett samarbetsnätverk. Välfungerande IT-lösningar och tillämpning av Ahola Onlinekonceptet möjliggör snabba reaktioner och en högklassig verksamhet utgående från olika kunders behov.

Bolagets redskap är skräddarsytt för fordonstransporter, vilket, i kombination med chaufförernas utomordentliga yrkesskicklighet, garanterar högklassiga leveranser – till och från kunderna.