Vill du vara med?

Kalender

2017

 

15.2.2017

Bokslutskommuniké 2016

24.3.2017

Årsredovisning 2016

15.5.2017

Delårsrapport första kvartalet

15.8.2017

Delårsrapport första halvåret

15.11.2017

Delårsrapport tredje kvartalet

 

2018

 

15.2.2018

Bokslutskommuniké 2017

23.3.2018

Årsredovisning 2017

13.4.2018

Bolagsstämma

15.5.2018

Delårsrapport första kvartalet

15.8.2018

Delårsrapport första halvåret

15.11

Delårsrapport tredje kvartalet