Vill du vara med?

Insiderregiste

Största ägare 31.12.2017)

 

Ägare Aktieslag Antal aktier Andel av aktierna Andel av röster
OY AHOLA GROUP AB AHOLA 13308390 89,76 % 91,17 %
HULKKO JUHA OLAVI AHOLA 152087 1,03 % 1,04 %
DANSKE BANK OYJ * AHOLA 134666 0,91 % 0,92 %
NORDNET BANK AB * AHOLA 90153 0,61 % 0,62 %
FORTEL INVEST OY AHOLA 67766 0,46 % 0,46 %
KRONMAN KENNET DAVY BERNHARD AHOLA 62850 0,42 % 0,43 %
OY SUNDINVEST AB AHOLA 55000 0,37 % 0,38 %
SEB AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI * AHOLA 52135 0,35 % 0,36 %
4CAPES OY AHOLA 50000 0,34 % 0,34 %
RUUSKA PERTTI JUHANI AHOLA 40000 0,27 % 0,27 %
ÖVRIGA A-Aktier AHOLA 558292 3,77 % 3,78 %
ÖVRIGA B-aktier AHOLB 254630 1,72 % 0,22 %
Totalt   14 825 969 100,00 % 100,00 %
         
* Förvaltarregisterarde aktier        
 

 

Ledningens innehav 31.12.2017

Namn Befattning   A-aktier B-aktier
Hans Ahola Verkst.direktör, koncernchef - -
Martti Vähäkangas Styrelseordförande 6952 16300
Anette Björkman Styrelseledamot - -
Nils Ahola Styrelseledamot - -
Lars Ahola Styrelseledamot - -
Ida Saavalainen Styrelseledamot - 13700
Ole Nyblom Inköpsdir.koncernledning - 5000
Jonas Ahola Vd, Special, koncernledning - 36000
Mika Sorvisto Vd, Attracs, koncernledning - -
Åke Nyblom Direktor, Transport - -
Stefan Kaptens Ekonomidir,koncernledning - 7000

 

Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger alla aktier i Oy Ahola Group Ab , Oy Ahola Group Ab är majoritetsägare i Oyj Ahola Transport Abp.