Vill du vara med?

Rapporter och finansiell information

18.04.2019
Oyj Ahola Transport Abp: Niklas Kankkonen har utnämnts till ekonomidirektör »


12.04.2019
Oyj Ahola Transport Abp:s beslut från styrelsemötet 12.4.2019 »


12.04.2019
Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma 12.4.2019 »


22.03.2019
Oyj Ahola Transport Abp: Årsberättelse för verksamhetsåret 1.1 - 31.12.2018 har publicerats »


22.03.2019
Oyj Ahola Transport Abp: Kallelse till ordinarie bolagsstämma »


05.03.2019
Oyj Ahola Transport Abp: Förändringar i Oyj Ahola Transport Abp:s koncerledningsgrupp: Ekonomidirektören övergår till nya uppgifter utanför koncernen »


15.02.2019
Oyj Ahola Transport Abp: Bokslutskommuniké 2018 »


11.02.2019
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport har valt en ny koncernledningsgrupp »


14.12.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning »


04.12.2018
Oyj Ahola Transport Abp:s finansiell rapportering år 2019 »


Alla rapporter »

 

Ahola Transports rapporter:

26.4.2018 Protokoll, Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma »

23.3.2018 Årsberättelse 2017»

15.5.2017 Delårsrapport första kvartalet 2017 »

20.4.2017 Protokoll, Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma »

24.3.2017 Årsberättelse 2016 »

15.2.2017 Bokslutskommuniké 2016 »

15.8.2016 Halvårsrapporten för första halvåret 2016 »

13.5.2016 Delårsrapport första kvartalet 2016 »

24.3.2016 Årsberättelse 2015 »

19.2.2016 Bokslutskommuniké 2015 »

13.11.2015 Delårsrapport tredje kvartalet 2015 »

14.8.2015 Halvårsrapporten för första halvåret 2015 »

15.5.2015 Delårsrapport för första kvartalet 2015 »