Ekologiczna wydajność.

Green Wheels

Green Wheels

Green Wheels to określenie całości działań w zakresie ochrony środowiska w naszej firmie. Naszym celem jest poprawa wskaźników wykorzystania pojazdów, redukcji emisji i zużycia paliwa oraz zmotywowanie naszych pracowników do większego zaangażowania się w kwestie ekologii.

Ahola Transport otrzymała certyfikat ISO 14001 w 2002 r. Co rok publikujemy raport środowiskowy, w którym opisujemy, jak osiągnęliśmy cele środowiskowe w danym roku.

Kliknij tutaj, aby pobrać certyfikat środowiskowy (in English) »
Kliknij tutaj, aby pobrać Raport środowiskowy za rok 2014 (in English) »